Openbaring van Johannes

Misschien denk je dat Openbaring een geheimzinnig boek is? Het moeilijkst te begrijpen boek in de Bijbel? Satan wil je dat graag laten denken, omdat het boek Openbaring de overwinning van Christus over Satan verkondigt! Het boek Openbaring is niet bedoeld om je af te schrikken. Integendeel! Het bemoedigt je door te laten zien dat Jezus Christus oppermachtig is en dat jij door Christus ‘meer dan overwinnaar’ bent; zowel nu als in de toekomst, bij de wederkomst van Christus.

Het doel van deze studies is om je te helpen het boek Openbaring beter te begrijpen.

Het boek Openbaring is een apocalyps, een onthulling of openbaring van de boodschap van Jezus Christus. Het boek gebruikt daartoe visioenen, die symbolen en getallen bevatten. Jezus Christus zelf geeft ons de sleutel tot de interpretatie van het boek Openbaring. Hij bepaalt de regels volgens welke het boek moet worden uitgelegd.

In 2021 hebben we de gehele tekst tekstueel herzien, maar dat betrof geen inhoudelijke wijzigingen.

Openbaring
Hoofdstuk Bestand
Inleiding document
Openbaring 1 document
Openbaring 2 document
Openbaring 3 document
Openbaring 4 document
Openbaring 5 document
Openbaring 6 document
Openbaring 7 document
Openbaring 8 document
Openbaring 9 document
Openbaring 10 document
Openbaring 11 document
Openbaring 12 document
Openbaring 13 document
Openbaring 14 document
Openbaring 15 document
Openbaring 16 document
Openbaring 17 document
Openbaring 18 document
Openbaring 19 document
Openbaring 20 document
Openbaring 21 document
Openbaring 22 document
Supplement document