Groei-studies

De Groei-studies zijn nazorg studies; studies om mee te starten. Ze zijn vooral bedoeld voor direct na de bekering of als voorbereiding op lidmaatschap in de gemeente.

De onderwerpen zijn hieronder gerangschikt in vier thema’s. Alle onderwerpen kunnen gevolgd worden of een selectie ervan. Dat kan bijvoorbeeld in wekelijkse bijeenkomsten.

Groei
Thema Onderwerp Bestand
Leven in geloof 1. Het Evangelie document
2. Geloofszekerheden document
3. De Bijbel gebruiken document
4. Het Onze Vader document
5. Geestelijke goei document
6. Kenmerken van een discipel document
7. Het Geestvervulde leven document
Christelijke
instellingen
1. De betekenis van de doop document
2. De praktijk van de doop document
3. De betekenis en praktijk van het Avondmaal document
4. Kenmerken van het christelijk huwelijk document
5. Verantwoordelijkheden in het huwelijk document
6. De leiders van de Kerk document
7. De kwalificaties en taken van de oudsten document
Karakter van
een christen
1. Een gezond zelfbeeld document
2. Liefde is aanstekelijk document
3. Wandelen in geloof document
4. Bitterheid of vergeving document
5. Boosheid en zelfbeheersing document
6. Verdeeldheid en samenwerking document
7. Staan in rechtvaardiging en wandel in heiliging document
Vaardigheden van
een christen
1. Stille tijd houden document
2. Bijbelstudie doen document
3. Leren bidden document
4. Gods Woord in je hart bergen document
5. De waarheden in de Bijbel toepassen document
6. Het evangelie uitleggen document
7. Je getuigenis vertellen document