Over ons

De redactie van deze pagina’s is in handen van Stichting Epikouria, welke stichting is opgericht in 1985. Zie ook de eigen site van Epikouria.

Epikouria ontwikkelt cursussen en werkt voor de verspreiding samen met Trans World Radio. Op de website van Epikouria vindt u een overzicht van onze cursussen.

Epikouria werkt ook samen met de bevriende Stichting Deltacursus (opgericht in 2009) voor de gelijknamige Nederlandse cursus.

Wat geloven wij?

We onderschrijven de Apostolische geloofsbelijdenis (pdf) die in zijn bondigheid en eenvoud ook voor zo veel gelovigen vóór ons leidraad is geweest.

Copyright

Verveelvoudiging van alle materialen is toegestaan en wordt aangemoedigd, mits ongewijzigd en met bronvermelding, en zonder er geld voor te rekenen.

ANBI

Stichting Epikouria

Epikouria is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41023540.
Zij is door de Belastingdienst aangewezen als een ANBI, zodat giften door u voor aftrek van de inkomstenbelasting aangemerkt kunnen worden.
Ten behoeve van de ANBI-status is het meest recente jaarverslag opgenomen op de site van Epikouria (zie daar).

Ons IBAN is NL93ABNA0597916780 t.n.v. Epikouria te Dronten.
De BIC is ABNANL2A.

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Drs. Paul Lieverse, voorzitter
  • Ir. Karel Kuijpers, secretaris
  • Ir. Jan van Diepen, penningmeester

U kunt ons via e-mail bereiken: info [at] epikouria.nl
Op dit adres is ook alle feedback welkom!