betacursus

Books of the Bible (EN)

We provide comprehensive introductions to a wide range of Bible books, along with insightful commentaries on select texts. 

Our offerings include introductions to well-known books like the Gospel of John and the letter to the Romans, as well as lesser-known ones such as Nahum and Zechariah in the Old Testament, and Philemon in the New Testament. 

Additionally, we highly recommend our commentaries, including the one on the Book of Revelation.

Boeken van de Bijbel (NL)

Op onze Nederlandse pagina’s bieden we een selectie van bijbelstudies, maar voor een uitgebreider aanbod verwijzen we graag naar onze Engelse pagina’s

Bovendien hebben we een evangelisatiecursus en een nazorgcursus beschikbaar. 

Al deze bronnen worden gepubliceerd onder auspiciën van Stichting Epikouria. Deze stichting biedt cursussen aan, welke gratis toegankelijk zijn en waarvoor geen inlog nodig is.