betacursus

Logo

Books of the Bible EN flag

We provide comprehensive introductions to a wide range of Bible books, along with insightful commentaries on select texts. 

Our offerings include introductions to well-known books like John and Romans, as well as lesser-known ones such as Nahum, Zechariah in the Old Testament, and Philemon in the New Testament. 

Additionally, we highly recommend our commentaries, including the one on the Book of Revelation.

Boeken van de Bijbel NL vlag

Op onze Nederlandse pagina’s bieden we een selectie van bijbelstudies, maar voor een uitgebreider aanbod verwijzen we graag naar onze Engelse pagina’s. 

Bovendien hebben we hier een evangelisatiecursus (Alpha-cursus) en een nazorgcursus (Groei-studies) beschikbaar. 

Al deze bronnen worden gepubliceerd onder de auspiciën van Stichting Epikouria. Ze zijn gratis toegankelijk zonder dat er een inlog nodig is.